Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Sao Khuê

Pleiku -Gia Lai
gialai-pleiku-mnsaokhue@edu.viettel.vn